โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4 พัน.104 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร เข้าศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ ภายในศูนย์ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมเกิดการเรียนรู้นอกห้องอย่างมีประสิทธิภาพ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เพื่อใช้ประดับบริเวณด้านหน้ากองพันฯ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ

มอบของที่ระลึกแก่กำลังพลที่ย้ายหน่วย จำนวน 2 นาย

By: | September 4th, 2017 | 0 Comment

Tags:

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 0900 พันโท ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กีมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่ได้ปรับย้ายหน่วยทั้ง 2 นาย พร้อมทั้งกล่าวอวยพรและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ร่วมใจกัน หยุด! ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (ชมคลิปรณรงค์)

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมใจรณรงค์ หยุด! ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา            

กิจกรรมผลิตโบสีดำเพื่อแจกประชาชนร่วมไว้ทุกข์ฯ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 เวลา 18.00 น. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กองร้อยทหารปืนใหญ่สนามที่ 2 ไดด้จัดแม่บ้านกำลังพล จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมผลิตโบสีดำเพื่อแจกประชาชนร่วมไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรู้รักษ์สามัคคี กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต.ดงประคำ

วันที่ 8 เม.ย.59 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ได้รับเชิญจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดงประคำ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม

เมื่อ 08 เม.ย.59 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการมวลชน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.พรหมพิราม, สนง.ปศุสัตว์, ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ต.พรหมพิราม ทำการปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

เมื่อ 01 ธ.ค.58 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม(ป.พัน.104) เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ของ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จว.พ.ล. โดยมีนายชวลิต เหมือนภักตร์ ปลัดอาวุโส อ.พรหมพิราม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวามคม 58

เมื่อ 01 ธ.ค.58 เวลา 09.00 น. ชุดปฏิบัติการมวลชน อ.พรหมพิราม (ป.พัน.104) เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวามคม 2558 ของ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. โดยมีว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหา

เมื่อ 01 ธ.ค.58 ชุด ชป.มวลชน ป.พัน.104 ได้ประสานกับชุดเคลื่อนที่ของ สภ.พรหมพิราม รับแจ้งความด้านภัยแล้งนอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้ประสบปัญหา ณ.ศาลาประชาคม ม.5 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลกในระหว่างการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกษตรกรได้รับความพอใจครับ

มอบหนังสือ พระราชระวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ

เมื่อ 19 พ.ย.58 ชป.มวลชน  อ.พรหมพิราม เข้ามอบหนังสือ พระราชระวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราวังจันทร์ ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อ.พรมหมพิราม จว.พ.ล. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนดงประคำเกมส์ครั้งที่12

เมื่อ18  พ.ย.58 ชุดชป. รส.ได้เข้าร่วมสังเกตุการณการแข่งขันกีฬานักเรียน ดงประคำเกมส์ ครั้งที่12. ณ.สนามกีฬาโรงเรียนดงประคำวิทยาคม

ลาดตระเวรตรวจร่วม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

เมื่อ 172125 พ.ย.58 ชุด ชป.รส.ป.พัน.104 จัดกำลัง 1 ชุดจำนวน 5 นายร่วมกับสายตรวจ 20 พรหมพิราม จำนวน 5 นายและสมาชิก อส.จำนวน 4 นาย ได้ลาดตระเวรตรวจความเรียบร้อย เส้นทาง ต.พรหมพิราม _ ต.วงฆ้องเหตุการณ์ปกติ

ลาดตระเวรตรวจความเรียบร้อยโรงพยาบาลพนหมพิราม

เมื่อ 17 พ.ย.58 ชุดชป.รส.ป.พัน.104 จัดกำลัง1ชุด จำนวน5 นายร่วมกับร้อยเวรสายตรวจ 20 พรหมพิราม จำนวน 5 นายและสมาชิก อส.จำนวน 4 นาย ลาดตระเวรตรวจความเรียบร้อยโรงพยาบาลพนหมพิราม เหตุการณ์ปกติ  

สำรวจพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้ประชาชน

เมื่อ 13 พ.ย.58 ชป.มวล 1300 ชน ป.พัน.104 ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล  บุบผะศิริ นอภ พรหมพิราม, ผญ.บ.ห้วยดั้ง ม.10 ต.พรหมพิราม ผญ.บ.คลองตาล ม.8 ต.หนองแขม และทีมช่างเจาะบ่อบาดาล สำรวจพื้นที่ในการเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่

ออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

เมื่อ 12 พ.ย.58 เวลา 1100 ชป.มวลชน ป.พัน.104 ร่วมกับ นาย ประธาน มินทะนา ออกสำรวจพื้นที่ภัยแล้งในพื้นที่ ม.1ต.ทับยายเชียง และ ม.5ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม บริเวณที่นาข้าวเสียหาย ม.1ต.ทับยายเชียง 2,830 ไร่  ม.5 ต.ดงประคำ 2,800 ไร่  

ทำการพัฒนาแผนที่ข้อมูลแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม

เมื่อ 11 พ.ย.58 เวลา 1300 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม (ป.พัน.๑๐๔) ร่วมกับ นายอำเภอพรหมพิราม เกษตรอำเภอ หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ทำการพัฒนาแผนที่ข้อมูลแหล่งน้ำ เพื่อจัดทำ IPB ระดับตำบล เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ณ ห้องประชุม อ.พรหมพิราม

ติดตามปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และความต้องการในการปลูกพืช

เมื่อ 7 พ.ย.58 ชป.มวลชน ป.พัน.104 พบปะนายวิโรจน์  บุญแสน ราษฎร ม.1 บ.ไทรงาม ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม เพื่อสอบถามถึงปัญหาภัยแล้งในพื้นที่และความต้องการในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง

ประชุมกรณีราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรม ติดตามหนี้

เมื่อ 6 พ.ย.58 เวลา 15.00 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.104 พร้อมด้วย ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม (ป.พัน 104) เข้าร่วมประชุมกรณีราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการดำเนินการและติดตามหนี้ค้างชำระของผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.พรหมพิรามจว.พ.ล. ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.