โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ฯ

By: | กันยายน 6th, 2017 | 0 Comment

Tags:       

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4 พัน.104 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร เข้าศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ ภายในศูนย์ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมเกิดการเรียนรู้นอกห้องอย่างมีประสิทธิภาพ

About admin

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL