กองพันทหารช่างที่ 8 ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ป.4 พัน.104

By: | สิงหาคม 19th, 2017 | 0 Comment

Tags:       

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะกำลังพลและครอบครัวจาก กองพันทหารช่างที่ 8 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

About admin

กองพันทหารช่างที่ 8 ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ป.4 พัน.104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL