ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ประชุมแผนการเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ

By: | พฤษภาคม 3rd, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 3 พ.ค.60 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ประชุมเรื่องเตรียมการและแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ
การดำเนินการจัดการโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3
พร้อมทั้งได้กำหนดความเร่งด่วนให้กำลังพลในแต่ละส่วนที่ได้แบ่งมอบปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในห้วงเดือน ก.ค.60

About admin

ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ประชุมแผนการเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL