ป.4 พัน.104 ได้รับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2560

By: | พฤษภาคม 4th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 040830 พ.ค.60 ป.4 พัน.104 ได้รับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2560 ของ พล.ร.4 ณ บก.ป.4 พัน.104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ เป็นหัวหน้าชุดตรวจ มีหัวข้อการตรวจดังนี้
1.การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดของ ทบ. และการเลี้ยงดู
2.การบริการกำลังพล 3.กาารักษาความปลอดภัย 4.การส่งกำลัง สป.2 และ4 สาย พธ.
5.การส่งกำลัง สป.5 สาย สพ. และ วศ. 6.อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย และเครื่องควบคุมการยิง 7.ยานพาหนะในและนอกอัตรา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

About admin

ป.4 พัน.104 ได้รับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL