ดาวน์โหลดข้อมูล การตรวจแนะนำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

By: | ธันวาคม 14th, 2016 | 0 Comment

ดาวน์โหลด เอกสาร ข้อมูล การตรวจ แนะนำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ละหน่วยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

151225591138

1. ข้อมูลการบรรยาย ของ ผอ.กตป.จบ. (รูปแบบ Power point)

2. นำเสนอ คุณภาพชีวิต กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 (รูปแบบ PDF)

3. วิธีการปฏิบัติด้านเอกสารการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (พ.ท.วิชัย)

4. กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

151225591138

เล่มสรุปการดำเนินการของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104

– ปก

– ข้อ ๑ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน (คลิกเลย)

– ข้อ ๒ ประสิทธิภาพหน่วยกองทัพบก (คลิกเลย)

– ข้อ ๓ การดูแลสวัสดิการกำลังพลชั้นผู้น้อย (คลิกเลย)

– ข้อ ๔ การพัฒนาคุณธรรม บ้านพักและสิ่งแวดล้อม 

 (คลิกเลย)

– ข้อ ๕ การบริหารงานกองทุนชุมชน (เป็นรายงานข้อมูลสถานะของกองทุน)

151225591138

icon_click_web

แบบป้ายนิทรรศการ
ดาวน์โหลดคลิกเลยป้ายนิทรรศการ

banner15122559

 151225591138

  กำหนดการ การตรวจคุณภาพชีวิต ปี 60

151225591138

คลิปกิจกรรม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104

151225591138

คลิปกิจกรรม ชมรมแม่บ้านกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104

151225591138

คลิปบรรยายกาศการจัดนิทรรศการ

151225591138

ข้อมูล, หลักฐาน, หัวข้อการตรวจ (ประจำปี ๒๕๖๐)

• ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๑

• ชุดตรวจกิจการทั่วไป ชุดที่ ๒

• ชุดตรวจกิจการทั่วไป หน่วยทหารพราน 

การตรวจตามนโยบายของกองทัพบก

• หนังสือนำ แจ้งกำหนดการตรวจฯ ประจำปี ๒๕๖๐ 
• กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลฯ เดือน ม.ค. ๒๕๖๐ 
• กำหนดการตรวจสอบและประเมินผลฯ เดือน ธ.ค. ๒๕๕๙ 

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลฯ ประจำปี ๒๕๖๐ 

• การบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐ 

ระเบียบ, คำสั่ง

• ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.๒๕๕๒

• คำสั่งการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจำปี ๒๕๖๐ 

• ระเบียบกองทัพบก เล่ม ๘/๒๕๕๕ ว่าด้วย เครื่องหมายแสดงตนของผู้ตรวจราชการ

 151225591138

เอกสารอื่นๆ จะเพิ่มเติมอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส.ท.อนุพลฯ 080-0450208

About admin

ดาวน์โหลดข้อมูล การตรวจแนะนำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL