โครงการพัฒนาศักยภาพชุดการข่าว หมู่บ้าน อ.พรหมพิราม

By: | พฤษภาคม 27th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 260800 พ.ค.59 ชป.มวลชน(ป.พัน.104)ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดการข่าวในหมู่บ้านอำเภอพรหมพิราม  จว.พ.ล.  ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลพรหมพิราม โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและ ชป.มวลชน (ป.พัน.104)ร่วมทำการอบรม  เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและด้านการข่าวยาเสพติดของแต่ละหมู่บ้านและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน มีผูเข้ารับการอบรมทั้งหมด 12. ตำบล หมู่บ้านละ5คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

65568 65583 65587 S__4309079 S__4309080 S__4309084 S__4309087

 

About admin

โครงการพัฒนาศักยภาพชุดการข่าว หมู่บ้าน อ.พรหมพิราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL