การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น และกิจกรรมเดินผ่านอุโมงค์น้ำ

By: | พฤษภาคม 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 040830 พ.ค. 59 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 ได้ทำการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น อีกทั้งในเวลาพักประจำ ชม. ได้ให้ทหารใหม่เดินผ่านอุโมงค์น้ำเพื่อเป็นการลดอุณภูมิของร่างกาย ในการป้องกันทหารใหม่บาดเจ็บจากโรคลมร้อน พร้อมทั้งมีกระบอกน้ำติดตัวทหารใหม่เพื่อให้สามารถดื่มน้ำได้ตลอดเวลาการฝึกการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__6848529 S__6848530 S__6848531 S__6848532 S__6848533 S__6848534 S__6848535 S__6848536 S__6848537 S__6848538 S__6848539

About admin

การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น และกิจกรรมเดินผ่านอุโมงค์น้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL