พลโทจิระพันธ์ มาลีแก้ว เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

By: | มกราคม 22nd, 2016 | 0 Comment

วันที่ 21 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 พลโทจิระพันธ์ มาลีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน, มอบผ้าห่ม, ถุงยังชีพให้กับราษฎร และได้ดำเนินการเปิดบ่อบาดาลซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศปป.กอ.รมน.ภาค3และส่งมอบให้กับชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการขยายผลการใช้น้ำเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม, พันเอกอุกฤษฏ์ นุตกำแหง รองผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4, พันโทณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.104, นายกอบต.หนองแขม, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ให้การต้อนรับ และกองพลทหารราบที่ 4 ได้ให้การสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากกองพันเสนารักษ์ที่ 4, ช่างตัดผมจากกองพันทหารม้าที่ 9, ชุดช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ จากกองพันทหารสื่อสารที่ 4, ชุดครัวสนามจากกองพลาธิการ กองพลทหารราบที่ 4 และชุดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 มีให้บริการกับราษฎรในพื้นที่ ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน ณ บ้านคลองตาล หมู่ 8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ผอ.ศปป.กอ.รมน. เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน พื้นที่ อ.พรหมพิราม 21 มี.ค.59-01 ผอ.ศปป.กอ.รมน. เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน พื้นที่ อ.พรหมพิราม 21 มี.ค.59-02 ผอ.ศปป.กอ.รมน. เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน พื้นที่ อ.พรหมพิราม 21 มี.ค.59-03 ผอ.ศปป.กอ.รมน. เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน พื้นที่ อ.พรหมพิราม 21 มี.ค.59-04 ผอ.ศปป.กอ.รมน. เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน พื้นที่ อ.พรหมพิราม 21 มี.ค.59-05

 

About admin

พลโทจิระพันธ์ มาลีแก้ว เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL