การปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม

By: | เมษายน 8th, 2016 | 0 Comment

Tags:                   

เมื่อ 08 เม.ย.59 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการมวลชน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.พรหมพิราม, สนง.ปศุสัตว์, ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ต.พรหมพิราม ทำการปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
ปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.

 

About admin

การปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL