ประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

By: | ธันวาคม 1st, 2015 | 0 Comment

Tags:                

เมื่อ 01 ธ.ค.58 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม(ป.พัน.104) เข้าร่วมประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ของ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม จว.พ.ล. โดยมีนายชวลิต เหมือนภักตร์ ปลัดอาวุโส อ.พรหมพิราม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

S__9175112

S__9175110

About admin

ประชุมกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL