ฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ

By: | ตุลาคม 1st, 2015 | 0 Comment

Tags:          

ห้วงวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2558 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จัดการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

SAM_1440

SAM_1444

10593

 

About admin

ฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL