สกู๊ฟพิเศษทหารช่วยได้ ตอนขุดเจาะบ่อบาดาลต้านภัยแล้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เข้าพบปะ นายก อบต.วงฆ้อง

By: | November 22nd, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 22 พ.ย.59 พ.ท.ณัฐพงษ์  เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เข้าพบปะ นายพรชัย  ศิริเพิ่มพูนชัย นายก อบต.วงฆ้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เพื้อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของ ทหารในพื้นที่ และรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย

By: | November 11th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 13 ต.ค.59 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม,จังหวัดพิษณุโลกและคณะเหล่ากาชาด, กิ่งกาชาดอำเภอพรหมพิราม , รองนายก อบต.มะต้อง , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลมะต้อง ลงพื้นที่มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวสวัสดิ์ พ่วงจำนงค์ อายุ 56 บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ 3 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จฯ

By: | October 13th, 2016 | 0 Comment

    เมื่อ 13 ต.ค.59 มว.รส.ที่.2 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ,เเละว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิรามได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4,พีธีกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณตนของข้าราชการตำรวจเเละกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเเค่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลเเก่ข้าราชการตำรวจผู้ล่วงลับ เนื่องในงานวันตำรวจประจำปี 2559 ณ สถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

โครงการพัฒนาศักยภาพชุดการข่าว หมู่บ้าน อ.พรหมพิราม

By: | May 27th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 260800 พ.ค.59 ชป.มวลชน(ป.พัน.104)ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดการข่าวในหมู่บ้านอำเภอพรหมพิราม  จว.พ.ล.  ณ.หอประชุมเทศบาลตำบลพรหมพิราม โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและ ชป.มวลชน (ป.พัน.104)ร่วมทำการอบรม  เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและด้านการข่าวยาเสพติดของแต่ละหมู่บ้านและการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน มีผูเข้ารับการอบรมทั้งหมด 12. ตำบล หมู่บ้านละ5คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ป.พัน.104 มอบถังน้ำบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

By: | May 27th, 2016 | 0 Comment

วันที่ 11 พ.ค.59 พันโท ณัฐพงษ์  เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ 104 และกำลังพลทหาร ดำเนินการมอบถังน้ำบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่

จุดบริการประชาชน ด่านบ้านป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม

By: | April 12th, 2016 | 0 Comment

วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 1400 สกู๊ฟข่าว จุดบริการประชาชน ด่านบ้านป่าแดง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก (หน่วยรับผิดชอบ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104) รายการทันข่าว NEWS UPDATE ทาง ททบ.5

ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต.ดงประคำ

วันที่ 8 เม.ย.59 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ได้รับเชิญจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดงประคำ ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม

เมื่อ 08 เม.ย.59 เวลา 11.30 น. ชุดปฏิบัติการมวลชน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.พรหมพิราม, สนง.ปศุสัตว์, ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ต.พรหมพิราม ทำการปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณ หนองระหาน ม.15 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

พลโทจิระพันธ์ มาลีแก้ว เยี่ยมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

By: | January 22nd, 2016 | 0 Comment

วันที่ 21 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 พลโทจิระพันธ์ มาลีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปและคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน, มอบผ้าห่ม, ถุงยังชีพให้กับราษฎร และได้ดำเนินการเปิดบ่อบาดาลซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศปป.กอ.รมน.ภาค3และส่งมอบให้กับชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการขยายผลการใช้น้ำเพื่อประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม, พันเอกอุกฤษฏ์ นุตกำแหง รองผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4, พันโทณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.104, นายกอบต.หนองแขม, กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแขม ให้การต้อนรับ และกองพลทหารราบที่ 4 ได้ให้การสนับสนุนชุดแพทย์เคลื่อนที่ จากกองพันเสนารักษ์ที่ 4, ช่างตัดผมจากกองพันทหารม้าที่ 9, ชุดช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์ จากกองพันทหารสื่อสารที่…

ประชุมการพิจารณาจัดเตรียมงานกีฬาจตุรมิตร เกมส์

By: | December 17th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 17 พ.ย.58 เวลา 1400 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม (ป.พัน.104) เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาจัดเตรียมงานกีฬาจตุรมิตร เกมส์, สิงห์เมืองพรหม, ปั่นเพื่อพ่อ, วันที่ 5 ธันวามหาราช และงานของดีเมืองพรหม 59 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพรหมพิราม  จว.พ.ล. โดยมี นายชวลิต เหมือนภักตร์ ปลัดอาวุโส อำเภอพรหมพิราม เป็นประธานในการประชุม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดูแลรักษาความเรียบร้อยในงานประจำปีวัดย่านขาด

By: | December 11th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 11 ธ.ค.๕๘ ป.พัน.104 จัดกำลังพล จำนวน 5 นาย ร่วมกับ จนท.ตร. สภ.พรหมพิราม จำนวน ๖ นาย และ ฝ่ายปกครอง (อส.) จำนวน 4 นาย เข้าดูแลรักษาความเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานประจำปีวัดย่านขาด หมู่ที่ 9 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย  

ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาพรหมพิราม

By: | December 11th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 11 ธ.ค.58 เวลา 1500 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม(ป.พัน.104) เข้าประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาพรหมพิราม และ  รอง ผจก.ธกส.สาขาหนองตม เพื่อสอบถาม ข้อมูลโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 58/59 ตามโครงการรัฐบาล (8 มาตรการ 45 โครงการ) มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประชาชน จนนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ (ประชารัฐ) ณ ธกส.สาขาพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.

ทำการ ลว.พื้นที่ ตลาดหนองสดตรมชุมชนท้ายตลาด

By: | December 11th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 11 ธ.ค.58 เวลา 13.45 ชป.ลว.ป.พัน.104 พร้อมกำลังพล 5 นาย ร่วมกับ จนท.ตร.4 นายและ อส.2 นาย  ทำการ ลว.พื้นที่ ตลาดหนองสดตรมชุมชนท้ายตลาด ต.หนองตรมอ.พรหรมพิราม ระหว่างการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติ  

จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อป้องปราม

By: | December 10th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 10 ธ.ค.58 ชป.ลว. อ.พรหมพิราม (ป.พัน.104) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.พรหมพิราม จำนวน 5 นาย และ สภ.พรหมพิราม จำนวน 9 นาย  อส. 2 นาย ทำการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมาย, อาวุธสงครามวัตถุระเบิด และยาเสพติด เพื่อป้องปรามการก่อเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ในพื้นที่ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ณ บริเวณศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร ขุดเจาะบ่อบาดาล

By: | December 9th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 09 ธ.ค.58 เวลา 1530 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม (ป.พัน.104) เข้าสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร ม.10 ต.พรหมพิราม และ ม.8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเร่งด่วน ติดตั้งปั้มน้ำบ่อบาดาล (ซัมเมอร์ส) ซึ่งได้ดำเนินการขุดเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 21 พ.ย.58 ที่ผ่านมา ผลการสำรวจเกษตรกรมีความพึงพอใจมาก สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าว ที่ต้องการน้ำเพื่อล่อเลี้ยงต้นข้าว ซึ่งกำลังจะตาย ได้จำนวนประมาณ 2,000 กว่าไร่

พบนายดอกรัก สุขจันทร์ กำนันตำบลวังวน ผู้นำชุมชน

By: | December 9th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 09 ธ.ค.58 เวลา 1400 พ.ต.ยุทธนา รุ่งศรี ฝอ.3 ป.พัน.104 พร้อมด้วย ชป.ข่าว อ.พรหมพิราม (ป.พัน.104) เข้าพบนายดอกรัก สุขจันทร์ กำนันตำบลวังวน/ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พรหมพิราม ณ บ้านเลขที่ ต.วังวน อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. เพื่อชี้แจงขอความร่วมมือในการเคลื่อนไหวทางการเมือง ในห้วงเดือน ธ.ค.58 ซึ่งเป็นเดือนมหามงคล และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ผลการปฏิบัติพร้อมให้ความร่วมมือ ช่วยกันหากมีข่าวสารปรากฎ จะแจ้งให้ฝ่ายทหารทราบทันที

การตั้งด่านหน้าตลาดเทศบาลหนองตม พรหรมพิราม

By: | December 8th, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 07 ธ.ค.58 ชุดชป.ลว.ป.พัน.104 พร้อมกำลังพล 7 นาย ร่วมกับ จนท.ตร.8 นายและ อส.4 นาย  ทำการตั้งด่านหน้าตลาดเทศบาลหนองตม อ.พรหรมพิราม ระหว่างการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ปกติ

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง

By: | December 2nd, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 02 ธ.ค.58 เวลา 21130  ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม(ป.พัน.104) ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ และสารวัตร ของ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธ.ค.58

By: | December 2nd, 2015 | 0 Comment

เมื่อ 02 ธ.ค.58 เวลา 0900 ชป.มวลชน อ.พรหมพิราม(ป.พัน.104) เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ธ.ค.58 ของ อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.พรหมพิราม จว.พ.ล. โดยมีว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอพรหมพิราม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน