โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4 พัน.104 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร เข้าศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ ภายในศูนย์ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมเกิดการเรียนรู้นอกห้องอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ให้การต้อนรับ พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รอง เสธ.ทภ.3

By: | August 20th, 2017 | 0 Comment

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 15.00 น. พันโท ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ให้การต้อนรับ พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ที่ดำเนินการโดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองพันทหารช่างที่ 8 ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ป.4 พัน.104

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะกำลังพลและครอบครัวจาก กองพันทหารช่างที่ 8 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ฯ

By: | June 25th, 2017 | 0 Comment

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 และ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ภายในหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต้อนรับคณะ จาก ป.พัน.107 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | June 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข ฝอ.3 ป.๔ พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ปตท. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | May 30th, 2017 | 0 Comment

วันที่ 30 พ.ค. 60

ผบ.ป.4 พัน.104 เดินทางดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ จ.เชียงราย

By: | May 30th, 2017 | 0 Comment

 

ต้อนรับคณะ จาก ป.พัน.107 ตรวจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | May 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข ฝอ.3 ป.๔ พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมจาก ป.พัน.107 ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | May 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข ฝอ.3 ป.๔ พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3

By: | May 18th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 18 พ.ค.60 พ.ท.ณัฐพงษ์เสาวยงค์ ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ประชุมแผนการเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ

By: | May 3rd, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 3 พ.ค.60 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ประชุมเรื่องเตรียมการและแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบ การดำเนินการจัดการโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 และโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 พร้อมทั้งได้กำหนดความเร่งด่วนให้กำลังพลในแต่ละส่วนที่ได้แบ่งมอบปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยให้ได้มากที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในห้วงเดือน ก.ค.60

ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

By: | December 8th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 1400 พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.๓ (ป.พัน.๑๐๔) โดยมี พล.ต.นพพร เรือนจันทร์ ผบ.พล.ร.๔, พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.ป.๔, พ.ท.ณัฐพงษ์  เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.๑๐๔ และคณะแม่บ้าน ป.พัน.๑๐๔ ให้การต้อนรับ โดยเข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ นำทหารใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | November 6th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 1400 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 นำทหารใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง ทภ.3

ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดกิจกรรม “สอนกระบือไถ่นา”

วันที่ 5 พ.ย.58 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จัดกิจกรรม “สอนกระบือไถ่นา”    

ดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัญเศรษฐกิจพอเพียง

ห้วงเดือน พ.ย. 58 หน่วยดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ค่ายสมเด็จพะรเอกาทศรถ