โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์การเรียน…

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูน…

ให้การต้อนรับ พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รอง เสธ.ทภ.3

By: | สิงหาคม 20th, 2017 | 0 Comment

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 15.00 น. พันโ…

กองพันทหารช่างที่ 8 ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ป.4 พัน.104

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะกำลังพลและ…

แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ฯ

By: | มิถุนายน 25th, 2017 | 0 Comment

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 …

ต้อนรับคณะ จาก ป.พัน.107 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | มิถุนายน 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข…

ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ปตท. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | พฤษภาคม 30th, 2017 | 0 Comment

วันที่ 30 พ.ค. 60

ผบ.ป.4 พัน.104 เดินทางดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ จ.เชียงราย

By: | พฤษภาคม 30th, 2017 | 0 Comment

 

ต้อนรับคณะ จาก ป.พัน.107 ตรวจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | พฤษภาคม 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข…

ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมจาก ป.พัน.107 ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | พฤษภาคม 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข…

มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3

By: | พฤษภาคม 18th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 18 พ.ค.60 พ.ท.ณัฐพงษ์เสาวยงค์ ผบ.ป…

ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ประชุมแผนการเตรียมรับเสด็จพระเทพฯ

By: | พฤษภาคม 3rd, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 3 พ.ค.60 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป…

ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

By: | ธันวาคม 8th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 8 ธ.ค.58 เวลา 1400 พล.อ.กัมปนาท ร…

หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ นำทหารใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | พฤศจิกายน 6th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 1400 หน่วยฝึกทหารให…

ศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดกิจกรรม “สอนกระบือไถ่นา”

วันที่ 5 พ.ย.58 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปร…

ดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัญเศรษฐกิจพอเพียง

ห้วงเดือน พ.ย. 58 หน่วยดำเนินการปรับปรุง…