ผบ.พล.ร.4 พบปะให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 1/60

By: | May 9th, 2017 | 0 Comment

ผบ.ร้อย.บก.ป.พัน.104 พบปะและอบรมทหารใหม่

By: | May 24th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 241900 พ.ค.59 ร.ท.กมล  จันทร์ทวี ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ได้พบปะทหารใหม่ ได้อบรม ประมวลวินัยทหาร ภาค 1 ว่าด้วยการปกครอง เกี่ยวกับเครื่องแบบพลทหาร และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5 พ.ค.59 สาธิตท่าบุคคลพื้นฐานเบื้องต้นแก่ทหารใหม่

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

วันที่ 5 พ.ค.59 สาธิตท่าบุคคลพื้นฐานเบื้องต้น  

ผบ.ป.พัน.104 เป็นประธานเปิดการฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 0509000  พ.ค.59  พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.104 พร้อมด้วยนายทหาร ป.พัน.104  ได้กระทำพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 159 ณ ห้องอบรมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งพบปะทหารใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น และกิจกรรมเดินผ่านอุโมงค์น้ำ

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 040830 พ.ค. 59 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 ได้ทำการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น อีกทั้งในเวลาพักประจำ ชม. ได้ให้ทหารใหม่เดินผ่านอุโมงค์น้ำเพื่อเป็นการลดอุณภูมิของร่างกาย ในการป้องกันทหารใหม่บาดเจ็บจากโรคลมร้อน พร้อมทั้งมีกระบอกน้ำติดตัวทหารใหม่เพื่อให้สามารถดื่มน้ำได้ตลอดเวลาการฝึกการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผบ.ป.พัน.104 ได้ทำการพบปะทหารใหม่ ผลัด 1- 59

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 031100 พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.พัน.104 ได้ทำการพบปะทหารใหม่ ผลัด159 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 ในการนี้ ได้ให้แนวทางการปฏิบัติการฝึกทหารใหม่พร้อมทั้งแนะนำฝ่ายอำนวยการ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผบ.ป.4 ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก ป.พัน.104

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 030900 พ.ค.59 พ.อ.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผบ.กรม.ป.4 ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก ป.พัน.104พร้อมทั้งพบปะแก่ ทหารใหม่ผลัดที่ 159 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104

หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 031400 พ.ค.59 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสามัคคีให้แก่ทหารใหม่

วันที่ 1 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ เข้ารายงานตัว

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

วันที่ 1 พ.ค. 59 วันรายงานตัววันแรกของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104

วันที่ 2 ของการฝึก ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านทหารใหม่

By: | May 7th, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 02 พ.ค.59 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ได้ดำเนินการย้ายทะเบียนบ้านทหารใหม่ ผลัดที่ 1/59 เสร็จเรียบร้อย ครบทั้ง 120 นายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2 พ.ค.59 รับสมัคร กศน. หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104

By: | May 2nd, 2016 | 0 Comment

เมื่อ 021100 พ.ค. 59 ครูประจำกลุ่ม กศน.ป.พัน.104 เข้ารับสมัครนักศึกษา กศน. หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 สรุปยอด ดังนี้ 1. ป.4  ระดับ ม.ต้น 1 นาย ม.ปลาย 1 นาย รวม 2 นาย 2. ศปภอ.ทบ.3 ม.ต้น 3 นาย ม.ปลาย 9 นาย รวม 12 นาย 3. ป.พัน.104 ประถม 1 นาย…

หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ นำทหารใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | November 6th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 6 ต.ค.58 เวลา 1400 หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 นำทหารใหม่ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง ทภ.3

ทหารใหม่ สักการะศาลพระภูมิประจำหน่วย ป.พัน.104

By: | November 4th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 4 พ.ย.58 หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104 นำทหารใหม่ดำเนินพิธีสักการะศาลพระภูมิประจำหน่วย ป.พัน.104 เพื่อความเป็นสิริมงคล  

ผบ.ป.พัน.104 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104

By: | October 30th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 30 ต.ค.58 เวลา 1120 ผบ. ป. พัน 104 มอบนโยบายการฝึกให้ผู้ฝึก, ครูฝึกและผู้ช่วยครู และตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ ป พัน. 104 พร้อมตรวจความพร้อมของสนามฝึกและพื้นที่เตรียมการรับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104

รอง ผบ.ป.4 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.104

By: | October 30th, 2015 | 0 Comment

วันที่ 30 ต.ค.58 เวลา 0900 รอง ผบ.ป.4  มอบนโยบายการฝึกให้ผู้ฝึก, ครูฝึกและผู้ช่วยครู และตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่ ป พัน. 104 พร้อมตรวจความพร้อมของสนามฝึกและพื้นที่เตรียมการรับทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104  

ป.พัน.104 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลภายในหน่วย

By: | October 13th, 2015 | 0 Comment

Tags:       

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพลภายในหน่วย โดยมี พันโท รังสรรค์ คุ้มราษี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 เป็นประธานในการเสนาสนเทศ โดยชี้แจ้งทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบวินัย หลักการปฏิบัติงาน สิทธิหน้าที่ ข่าวสารสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเบื้องต้น แก่กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104