สกู๊ฟพิเศษทหารช่วยได้ ตอนขุดเจาะบ่อบาดาลต้านภัยแล้ง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ศึกษาดูงานศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป.4 พัน.104 ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร เข้าศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ ภายในศูนย์ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมเกิดการเรียนรู้นอกห้องอย่างมีประสิทธิภาพ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เพื่อใช้ประดับบริเวณด้านหน้ากองพันฯ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ

มอบของที่ระลึกแก่กำลังพลที่ย้ายหน่วย จำนวน 2 นาย

By: | September 4th, 2017 | 0 Comment

Tags:

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 0900 พันโท ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กีมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้มอบของที่ระลึกให้กับกำลังพลที่ได้ปรับย้ายหน่วยทั้ง 2 นาย พร้อมทั้งกล่าวอวยพรและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานต่อไป ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ให้การต้อนรับ พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รอง เสธ.ทภ.3

By: | August 20th, 2017 | 0 Comment

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.60 เวลา 15.00 น. พันโท ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ให้การต้อนรับ พันเอกสามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ที่ดำเนินการโดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กองพันทหารช่างที่ 8 ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ ป.4 พัน.104

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะกำลังพลและครอบครัวจาก กองพันทหารช่างที่ 8 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ฯ

By: | June 25th, 2017 | 0 Comment

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 และ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ภายในหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ต้อนรับคณะ จาก ป.พัน.107 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | June 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข ฝอ.3 ป.๔ พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ ปตท. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | May 30th, 2017 | 0 Comment

วันที่ 30 พ.ค. 60

ผบ.ป.4 พัน.104 เดินทางดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ จ.เชียงราย

By: | May 30th, 2017 | 0 Comment

 

ต้อนรับคณะ จาก ป.พัน.107 ตรวจเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | May 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข ฝอ.3 ป.๔ พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมจาก ป.พัน.107 ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ

By: | May 24th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 24 พ.ค.60 ร.อ.รัตนโชติ บูลย์ประมุข ฝอ.3 ป.๔ พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.กัมปนาท คงเสถียรพงษ์ ผบ.ป.พัน.17 พล.ร.7 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

มทภ.3 และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3

By: | May 18th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 18 พ.ค.60 พ.ท.ณัฐพงษ์เสาวยงค์ ผบ.ป.4 พัน.104 ได้ให้การต้อนรับ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ของ ทภ.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทภ.3 (ป.4 พัน.104) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

ป.4 พัน.104 จัดงานต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก

By: | May 17th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 17 พ.ค.60 ป.4 พัน.104 ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อการต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก โดยใช้กระบวนการกลุ่มมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ จว.พ.ล.  โดยมี พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.4 พัน.104 พร้อมด้วย คุณธิติมา เสาวยงค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ป.4 พัน.104 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บก.ป.4 พัน.104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

การเทสร่างกาย ระดับชั้น นายทหาร ณ ป.4 พัน.104

By: | May 17th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 17 พ.ค.60 ผบ.หน่วย นขต. พล.ร.4 ได้ทำการเทสร่างกาย ณ ป.4 พัน.104 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จัดปืนใหญ่ ประดับแท่นพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3

By: | May 17th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 17 พ.ค.60 ป.4 พัน.104 ร้อย.1 จัดปืนใหญ่จำนวน 2 กระบอก ประดับแท่นพิธีฯ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ป.4 พัน.104 ได้จัดเตรียมต้อนรับคณะแม่บ้านทหารบก

By: | May 17th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 17 พ.ค.60 ป.4 พัน.104 ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อการต้อนรับคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูศักยภาพบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลกองทัพบก โดยใช้กระบวนการกลุ่มมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองโดยมีอาชีพเสริมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ จว.พ.ล.  โดยมี พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ผบ.ป.4 พัน.104 พร้อมด้วย คุณธิติมา เสาวยงค์ ประธานชมรมแม่บ้าน ป.4 พัน.104 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บก.ป.4 พัน.104 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

คัดเลือกตัวนักฟุตบอล ของสโมสรฟุตบอล อามี่ ยูไนเต็ด

By: | May 12th, 2017 | 0 Comment

เมื่อ 12 พ.ค.60 พล.ร.4 โดย ป.4 พัน.104 ได้ดำเนินการคัดเลือกตัวนักฟุตบอลในอคาเดมี่ ของสโมสรฟุตบอล อามี่ ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในห้วงบ่าย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก มีเยาวชนเข้าร่วมการคัดตัวจำนวน 220 คน โดยมาจาก 1.จว.พิษณุโลก จำนวน 182 คน 2.จว.เพชรบูรณ์ จำนวน 6 คน 3.จว.นครสวรรค์ จำนวน 3 คน 4.จว.พิจิตร จำนวน 1 คน 5.จว.สุโขทัย จำนวน 3…

ผบ.พล.ร.4 พบปะให้โอวาททหารใหม่ ผลัดที่ 1/60

By: | May 9th, 2017 | 0 Comment