กิจกรรมหน่วย

กิจ…

กิจกรรม รักษาความสงบเรียบร้อย

(ร้…

หน่วยฝึกทหารใหม่

กิจ…

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ทภ.3